Talent a nadání představují oblast, která je v současné době v centru pozornosti učitelů, rodičů i odborníků ve vzdělávání. Jedná se o komplexní koncept, jehož podstata je velmi různorodá a proměňuje se v návaznosti na nejnovější trendy v souvisejících odvětví průzkumu a pojetí inteligence. Jednu z nejčastějších definic nadání a talentu představuje například definice, jejímž autorem je Françoys Gagné (2003): Nadaní studenti jsou ti, jejichž potenciál významně převyšuje průměr v jedné či více následujících oblastech: intelektuální, kreativní, sociální, fyzická.Talentovaní studenti jsou ti, jejichž dovednosti výrazně převyšují průměr v jedné či více oblastech lidské činnosti.

Vývoj a dospívání nadaných a talentovaných dětí je velmi komplikovaný proces, během kterého nadané děti často potřebují pomoc a podporu. Potřebují se cítit bezpečně a sebevědomě jak ve škole, tak i mimo ni. V rámci projektu usilujeme o vytvoření nových strategií a přístupů, které učitelům pomohou lépe porozumět a pomoci nadaným a talentovaným žákům v heterogenních třídách. Žáci tak budou schopni lépe využívat svůj talent a nalézt odpovídající uplatnění ve společnosti.

 

FaLang translation system by Faboba

 Disclaimer

This project has been funded with support from the European Commission in the scope of Erasmus + Programme conducted by TR, European Union Ministry, Centre for EU Education and Youth Programmes (The Turkish National Agency, http://www.ua.gov.tr). This publication reflects the views only of the author, and the Turkish National Agency or European Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.