Koordinátor

 Gazi University (GU)

 

Gazi University patří ke známým tureckým univerzitám. Je to jedna z mála univerzit v Turecku, jejíž historie sahá až do roku 1920. Gazi University tvoří 22 fakult, 7 ústavů, 1 státní hudební konzervatoř a 10 odborných vyšších škol (stav k 2014). Na Gazi University působí 2065 pedagogických pracovníků, 400 lektorů, 240 instruktorů a 1170 pomocných výzkumných pracovníků (stav k 2013). Celkový počet studentů je 77250. Z tohoto pohledu je Gazi University jednou z největších univerzit v Turecku a je známá především pro své vzdělávací výzkumy.


Partneři projektu

 The European Pole of Knowledge (Europole)

 

European Pole of Knowledge (Europole) je italská veřejná nezisková organizace s velkým množstvím členů (univerzity, regionální správa, sdružení, školy, univerzity o více než 140.000 členech). Sídlí ve Veroně a působí jako poradní orgán pro evropskou vzdělávací integraci a zajišťuje komunikaci se všemi regionálními i státními institucemi. Podporuje evropský rozměr a integraci prostřednictvím evropských a mimo-evropských workshopů, seminářů, konferencí, partnerství a projektů. Europole působí ve všech oblastech vzdělávání napříč věkovými skupinami. Členové sítě pracují také s žáky ohroženými sociálním a kulturním vyloučením: například s žáky se zdravotním postižením s žáky se speciálními potřebami, ke kterým patří i nadané a talentované děti.


 

 

Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen (LEB)

LEB je poskytovatelem všeobecného a odborného vzdělávání dospělých a jeho program je schválen Durynským ministerstvem školství. Má řadu zkušeností s prací s mládeží, které chybí motivace učit se a pracovat. Prostřednictvím různých projektů jim poskytuje cílenou podporu. LEB je flexibilní a kreativní organizací, která používá inovativní přístupy a metody. Zabývá se kooperativním učením. LEB je přesvědčen, že heterogenní studijní skupiny mají potenciál obohatit všechny studenty, jak ty silné, tak i ty znevýhodněné. LEB má řadu zkušenosti se vzděláváním učitelů, školitelů a dospělých a je zapojen do činnosti mnoha sítí. LEB mimo jiné spolupracuje s organizací Thillm, která je zodpovědná za další vzdělávání učitelů v Durynsku a obohatí projekt svými zkušenostmi v dalším vzdělávání učitelů.


EDUcentrum 

EDUcentrum je nezisková organizace, jejímž posláním je podporovat netradiční a inovativní formy vzdělávání, rozvíjet motivaci k celoživotnímu učení a zvyšovat adaptabilitu a aktivní přístup k dalšímu vzdělávání napříč všemi věkovými, sociálními a profesními skupinami obyvatelstva. K hlavním aktivitám organizace patří zavádění inovativní metod výuky, využívání ICT nástrojů ve vzdělávání, vývoj nástrojů pro distanční a kombinované vzdělávání, tvorba materiálů pro učitele a žáky a práce s mládeží. V týmu EDUcentra pracují zkušení metodici, trenéři a projektoví manažeři, kteří byli zapojení do širokého spektra projektů. Jsou zkušenými tvůrci výukových materiálů pro žáky základních škol a metodických nástrojů pro učitele a lektory.

FaLang translation system by Faboba

 Disclaimer

This project has been funded with support from the European Commission in the scope of Erasmus + Programme conducted by TR, European Union Ministry, Centre for EU Education and Youth Programmes (The Turkish National Agency, http://www.ua.gov.tr). This publication reflects the views only of the author, and the Turkish National Agency or European Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.