1. Temel Değerlendirme Çalışması: Temel değerlendirme çalışması ile her bir ortak ülkede konu ile ilgili hali hazırdaki genel durum ortaya konulacaktır.
  2. Karşılaştırmalı Analiz: Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimindeki uygulamaların ortak ülkelerde gösterdiği farklılıklar ve benzerliklerin görülebilmesi için bir karşılaştırmalı analiz yapılacaktır.
  3. İhtiyaç Analizleri: Öğretmenlerin teknoloji okuryazarlığı için stratejiler, üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin diğer öğrencilerle bütünleştirilmeleri ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili öğretmen ihtiyaçlarını ortaya koymak için çeşitli ihtiyaç analizleri yapılacaktır.
  4. Taslak Strateji Kitabının ve Uygulama Kullanım Kitabının Hazırlanması:  Strateji kitabının yardımıyla öğretmenler, sınıf içi ve dışı etkinliklerinde üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerine nasıl yaklaşacakları ile ilgili stratejileri öğreneceklerdir. Uygulama kullanım kitabı formatörlerin proje süresince yararlanılacak olan dijital medyayı nasıl kullanacaklarını gösterecek şekilde hazırlanacaktır.
  5. Dijital Medya: Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sınıflarında bu geliştirilen stratejileri nasıl kullanacaklarını gösteren bir dijital medya hazırlanacaktır.
  6. Pilotlama Süreci: Strateji kitabının, uygulama kullanım kitabının ve dijital medyanın etkililiğini belirlemek amacıyla pilot seminerler verilecektir. Değerlendirme sürecinden sonra, gerekli değişiklikler yapılacak ve eğitim materyallerine son şekli verilecektir.
  7. Seminerler: Öğretmenlere üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal gelişimleri ile ilgili stratejilerle ilgili seminerler verilecektir. 
FaLang translation system by Faboba
“Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz"